لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | طرح های عمرانی | افراد | کارکنان
a.akbari [at] staff.yazd.ac.ir
دفتر طرح‌های عمرانی، جنب سالن ورزشی
31234072
کارشناس دفتر طرح‌های عمرانی
f.salari [at] staff.yazd.ac.ir
دفتر طرح‌های عمرانی، جنب سالن ورزشی امام علی (ع)
31234065
کارشناس طرح های عمرانی
r.taherian [at] staff.yazd.ac.ir
دفتر طرح‌های عمرانی، جنب سالن ورزشی امام علی (ع)
31234062
کارشناس ناظر بر امور تاسیسات
s.farjami [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۳
31234004
کارشناس دفتر طرح‌های عمرانی
h.ghotbaddini [at] staff.yazd.ac.ir
دفتر طرح‌های عمرانی، جنب سالن ورزشی
31234067
کارپرداز حوزه‌های مدیریت طرح‌های عمرانی و مدیریت امور عمومی
m.mortazavi [at] staff.yazd.ac.ir
دفتر طرح‌های عمرانی، جنب سالن ورزشی
31234070
مسئول دفتر طرح‌های عمرانی
-
mj.mirjalili [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان هرندی
31233668
امین اموال
38210644
hedayati [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
32133982
کارشناس ناظر بر امور تاسیسات