دسترسی سریع
استادان نمونه آموزشی از سال ۱۳۹۶ تاکنون

سال ۱۳۹۶

حمیدرضا ابوطالبی

حمیدرضا ابوطالبی

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی برق

رضا دهقان سیمکانی

رضا دهقان سیمکانی

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

محمد خواجه مهریزی

محمد خواجه مهریزی

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی نساجی

منصور نمازیان

منصور نمازیان

پردیس علوم

دانشکده شیمی

محمدکاظم توسلی

محمدکاظم توسلی

پردیس علوم

دانشکده فیزیک

سعید علیخانی

سعید علیخانی

پردیس علوم

دانشکده ریاضی

کمال امیدوار

کمال امیدوار

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

گروه جغرافیا

حسن زارعی

حسن زارعی

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

محمدکاظم کهدویی

محمدکاظم کهدویی

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده زبان و ادبیات

حمیدرضا عظیم‌زاده

حمیدرضا عظیم‌زاده

دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه محیط زیست

حسین نورمحمدزاد

حسین نورمحمدزاد

دانشکده هنر و معماری

گروه شهرسازی

سال ۱۳۹۷

قاسم میرجلیلی

قاسم میرجلیلی

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی برق

فضل‌الله ادیب‌نیا

فضل‌الله ادیب‌نیا

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

محمدمهدی ابوترابی

محمدمهدی ابوترابی

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی مکانیک

فاطمه تمدن

فاطمه تمدن

پردیس علوم

دانشکده شیمی

سیدمحمد موسوی‌نژاد

سیدمحمد موسوی‌نژاد

پردیس علوم

دانشکده فیزیک

محمدرضا هوشمند اصل

محمدرضا هوشمند اصل

پردیس علوم

دانشکده ریاضی

مهدی ملک‌ثابت

مهدی ملک‌ثابت

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده زبان و ادبیات

علی اکبر جباری

علی اکبر جباری

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده زبان و ادبیات

بی بی فاطمه مکی‌زاده

بی بی فاطمه مکی‌زاده

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده علوم اجتماعی

محمد زارع

محمد زارع

دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

حمید محمدی

حمید محمدی

دانشکده هنر و معماری

گروه شهرسازی

سال ۱۳۹۸

احمد میرزایی

احمد میرزایی

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی برق

داوود شیشه‌بری

داوود شیشه‌بری

پردیس فنی و مهندسی

گروه مهندسی صنایع

محمدرضا پژوهان

محمدرضا پژوهان

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

عباس بهجت

عباس بهجت

پردیس علوم

دانشکده فیزیک

علی بنویدی

علی بنویدی

پردیس علوم

دانشکده شیمی

حجت‌الله ذاکرزاده

حجت‌الله ذاکرزاده

پردیس علوم

دانشکده ریاضی

سیدرضا جوادیان

سیدرضا جوادیان

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده علوم اجتماعی

مهدی سبک‌رو

مهدی سبک‌رو

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

الهام رسولی

الهام رسولی

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ

محمدرضا علمی

محمدرضا علمی

دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه محیط زیست

حمید میرجانی

حمید میرجانی

دانشکده هنر و معماری

گروه معماری

سال ۱۳۹۹

ولی درهمی

ولی درهمی

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

عباس مزیدی

عباس مزیدی

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی مکانیک

نصرت‌الله امانیان

نصرت‌الله امانیان

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی عمران

محمد فرشی

محمد فرشی

پردیس علوم

دانشکده ریاضی

محمدعلی امراللهی

محمدعلی امراللهی

پردیس علوم

دانشکده شیمی

محمدمهدی حیدری

محمدمهدی حیدری

پردیس علوم

گروه زیست‌شناسی

سیدعلیرضا افشانی

سیدعلیرضا افشانی

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده علوم اجتماعی

علیرضا رجبی‌پور

علیرضا رجبی‌پور

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

کاظم برزگر بفروئی

کاظم برزگر بفروئی

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

علی طالبی

علی طالبی

دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مرتع و آبخیزداری

محمدرضا نقصان‌محمدی

محمدرضا نقصان‌محمدی

دانشکده هنر و معماری

گروه شهرسازی

سال ۱۴۰۰

مجید شخصی‌ نیائی

مجید شخصی‌ نیائی

پردیس فنی و مهندسی

گروه مهندسی صنایع

امین حسین مرشدی

امین حسین مرشدی

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

سعید حسنی

سعید حسنی

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

علیرضا گرجی

علیرضا گرجی

پردیس علوم

دانشکده شیمی

محمدصادق زمانی

محمدصادق زمانی

پردیس علوم

دانشکده ریاضی

محمد ترکاشوند

محمد ترکاشوند

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده علوم اجتماعی

محمدرضا رضائی

محمدرضا رضائی

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

گروه جغرافیا

محسن شاکری

محسن شاکری

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

سیدابراهیم سیفتی

سیدابراهیم سیفتی

دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

سال ۱۴۰۱

علی‌محمد لطیف

علی‌محمد لطیف

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

مهدی نجفی

مهدی نجفی

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

علیرضا صدیقی

علیرضا صدیقی

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی برق

مهری خاتمی

مهری خاتمی

پردیس علوم

گروه زیست‌شناسی

محمد مظلوم

محمد مظلوم

پردیس علوم

دانشکده شیمی

بیژن دواز (منتخب هیأت رئیسه دانشگاه)

بیژن دواز (منتخب هیأت رئیسه دانشگاه)

پردیس علوم

دانشکده ریاضی

علی روحانی

علی روحانی

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده علوم اجتماعی

محمدرضا صادقیان‌شاهی

محمدرضا صادقیان‌شاهی

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

علی شهریار

علی شهریار

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

گروه جغرافیا

رضا اکبری

رضا اکبری

دانشکده هنر و معماری

گروه شهرسازی

سال ۱۴۰۲

مهدی یزدیان دهکردی

مهدی یزدیان دهکردی

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

امین‌الدین حاجی

امین‌الدین حاجی

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی نساجی

قاسم میرجلیلی

قاسم میرجلیلی

پردیس فنی و مهندسی

دانشکده مهندسی برق

حمید مطهری

حمید مطهری

پردیس علوم

دانشکده فیزیک

سیدمحمدعلی موسوی‌زاده

سیدمحمدعلی موسوی‌زاده

پردیس علوم

گروه زمین‌شناسی

علی مروتی

علی مروتی

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

حمیدرضا غفاریان

حمیدرضا غفاریان

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

گروه جغرافیا

آرزو پوریزدان‌پناه

آرزو پوریزدان‌پناه

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده زبان و ادبیات

حمید سودائی‌زاده

حمید سودائی‌زاده

دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی