دسترسی سریع

شیوه‌نامه انتخاب استاد نمونه در دانشگاه یزد
شیوه‌نامه نظرسنجی از اعضای هیات علمی برای تعیین رئیس دانشکده و مدیر گروه مستقل
آیین‌نامه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۳۹۵/۰۹/۰۲)
آیین‌نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (۱۳۹۶/۰۵/۲۲)
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه طرح دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی (۱۳۹۱/۰۳/۲۸)
مجموعه مقررات و رویه‌های داخلی هیأت ممیزه در ارتباط با دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
قوانین و فرآیند تغییر نمره