دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | مدیریت سبز

مدیریت سبز دانشگاه یزد

مدیریت مصرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیست در سازمان با بکارگیری مؤثر و کارآمد تمامی منابع مادی و انسانی، سازماندهی و برنامه‌ریزی به منظور هدایت آنها جهت نیل به اهداف زیست‌محیطی.


دستورالعمل مدیریت سبز