دسترسی سریع
حمید‌رضا بنایی

حمید‌رضا بنایی

،

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

h.banaei [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان استقلال، دفتر امور دانشجویان غیرایرانی
31234059 38209822
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )