لینک های ضروری
h.banaei [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، دفتر امور دانشجویان غیرایرانی
31234058
کارشناس خدمات دانشجویی اداره دانشجویان غیرایرانی
38209822
h.dehghan [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، دفتر امور دانشجویان غیرایرانی
31234057
كارشناس اداره كنسولي و خدمات بین‌المللی