لینک های ضروری
h.banaei [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، دفتر امور دانشجویان غیرایرانی
۳۱۲۳۳۱۳۳
کارشناس دفتر سرپرستی دانشجویان غیرایرانی
۳۸۲۰۹۸۲۲
h.dehghan [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، دفتر امور دانشجویان غیرایرانی
كارشناس كنسولي دفتر سرپرستي دانشجويان غير ايراني