دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی | مدیریت | فرایندها و فرم‌ها | دانشگاه یزد
اداره دانشجویان غیرایرانی
فرآیند پذیرش دانشجویان (روش اول) PIs/P001
فرآیند پذیرش دانشجویان (روش دوم) PIs/P002
فرآیند پذیرش دانشجویان (روش سوم) PIs/P003
فرآیند پذیرش دانشجویان (روش چهارم) PIs/P004
استعلام صلاحیت دانشجو PIs/P005
درخواست صدور ویزا PIs/P006
ثبت نام دانشجو PIs/P007
اداره کنسولی و خدمات بین‌المللی
اخذ گذرنامه PIc/P001
اخذ روادید تحصیلی PIc/P002
فرم تمدید روادید PIc/F001
اخذ اقامت PIc/P003
فرم درخواست پروانه اقامت PIc/F002
تمدید اقامت PIc/P004
فرم تجدید پروانه اقامت PIc/P003
روادید خروج و مراجعت PIc/P005
فرم صدور روادید خروج PIc/P004
صدور روادید خروج قطعی و تبدیل وضعیت اقامت PIc/P006
اخذ پاسپورت و اقامت برای فرزندان PIc/P007
اداره ارتباطات و شبکه‌سازی
فرآیند بهره‌گیری از استاد راهنما و مشاور خارجی PIn/P001
فرم خام توافق‌نامه همکاری برای نظارت مشترک پایان‌نامه
فرآیند تنظیم تفاهم نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی خارجی PIn/P002
تنظیم ماموریت‌های اجرایی - ستادی PIn/P003
سفر خارجی اساتید PIn/P004
صدور روادید الکترونیکی برای مهمانان خارجی و مدعو PIn/P005
صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان PIn/P006
صدور گواهی اشتغال به کار اعضای هیأت علمی PIn/P007
همکاری با ایرانیان غیرمقیم PIn/P008
فرایند برگزاری سخنرانی کارگاه علمی توسط متخصص ایرانی مقیم خارج از کشور PIn/P009
فرآیند انعقاد قرارداد با متقاضیان پسادکتری (استفاده از تسهیلات بنیاد نخبگان) PIn/P010
فرآیند تمدید قرارداد با متقاضیان پسادکتری (استفاده از تسهیلات بنیاد نخبگان) PIn/P011
فرآیند برگزاری همایش در دانشگاه یزد PIn/P012
بخش‌نامه‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور PIn/P013
راهنمای جامع و مستندات مورد نیاز برگزاری همایش PIn/P014
فرآیند بهره‌مندی از متخصصان ایرانی مقیم خارج PIn/P015
حمایت از فرصت مطالعاتی ایرانیان مقیم خارج PIn/P016
فرایند اقدام برای برنامه حمایتی اراسموس پلاس PIn/P017
فرآیند تمدید تفاهم نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی خارجی PIn/P018
فرم‌های برگزاری همایش PIn/F001
نمونه فرم‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور PIn/F002
گواهی اشتغال به تحصیل انگلیسی PIn/F003