دسترسی سریع
اسامی نمایندگان بین‌الملل
ردیف نام و نام خانوادگی نام پردیس / دانشکده مستقل دانشکده / گروه
۱ سلیمانی مورچه‌خورتی پردیس علوم دانشکده علوم ریاضی
۲ مریم مستاجران گورتانی پردیس علوم دانشکده فیزیک
۳ حمیدرضا زارع پردیس علوم دانشکده شیمی
۴ فریبا کارگران بافقی پردیس علوم گروه زمین‌شناسی
۵ ریحانه چمنی پردیس علوم گروه زیست‌شناسی
۶ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات
۷ نسرین بابائیان پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی
۸ سعید آهار پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی
۹ نفیسه رئیسی مبارکه پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان و ادبیات
۱۰ الهام رسولی ثانی‌آبادی پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ
۱۱ فائزه اسدیان اردکانی پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۱۲ علی شهریار پردیس علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا
۱۳ عباسعلی حیدری پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی برق
۱۴ ابوالفضل اسلامی حسن‌آبادی پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی عمران
۱۵ محمدعلی زارع چاهوکی پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی کامپیوتر
۱۶ منوچهر صانعی پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
۱۷ محمد جعفری گلویک پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک
۱۸ امین‌الدین حاجی پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی نساجی
۱۹ میترا توکلی پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی شیمی و پلیمر
۲۰ مهدی نخعی‌نژاد پردیس فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع
۲۱ سعید ترکش اصفهانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
۲۲ حنیف رحیمی بردنجانی دانشکده هنر و معماری