دسترسی سریع
دانشجویان مشمول آیین‌نامه ستاد شاهد و ایثارگر

 • جانبازان ۲۵٪ و بالاتر
 • آزادگان
 • فرزندان و همسران (شهید، جاویدالاثر، آزاده، جانباز ۲۵٪ و بالاتر)
 • جانباز با حداقل ۱۵٪ جانبازی و ۳ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
 • رزمنده با حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه درجبهه


روند تشکیل پرونده در ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

 • مراجعه دانشجویان به بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان یزد جهت دریافت معرفی‌نامه در صورت عدم دسترسی به کارت ایثارگری یا ارائه کارت ایثارگری
 • مراجعه دانشجو به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه جهت تشکیل پرونده
 • ارائه مدارک زیر به ستاد شاهد:

  دو قطعه عکس دانشجو- کپی شناسنامه دو عدد- کپی کارت ملی دو عدد- کپی کارت ایثارگری دو عدد یا کپی از معرفی‌نامه دوعدد- ارائه شماره حساب بانک تجارت دانشگاه

 • تکمیل فرم‌های ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر


فرآیند درخواست برگزاری کلاس‌های تقویتی

 • مراجعه دانشجویان به ستاد شاهد و درخواست تشکیل کلاس تقویتی با تکمیل فرم درخواست کلاس تقویتی
 • هماهنگی لازم با استاد مربوطه جهت کسب موافقت استاد جهت تشکیل کلاس و تعیین روزهای برگزاری کلاس تقویتی
 • تایید و امضای نامه درخواست برگزاری کلاس تقویتی توسط مدیر ستاد شاهد
 • ارسال درخواست کلاس تقویتی به استاد مربوطه