دسترسی سریع
طرح اساتید مشاور

در راستای تحقق فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر لزوم رسیدگی به امور تحصیلی یادگاران گرانقدر شاهد و ایثارگر و با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری جهت تربیت فرهیختگان مدیر و متخصصانی متقی که ریشه در تبار خونین انقلاب اسلامی دارند، طرح استاد مشاور جهت اجرا در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تدوین گردید. هدف از تدوین این طرح، تبیین اهداف، وظایف، تشکیلات و تعیین روابط حاکم بین اجزای سیستمی است که در جهت پیشگیری از بروز افت تحصیلی، ایجاد زمینه‌های ارتقای علمی، بهبود وضعیت تحصیلی و نهایتا حمایت منطقی مبتنی بر خودباوری دانشجویان شاهد، با بهره‌مندی از اساتید و مدرسین برجسته دلسوز و متعهد دانشگاه‌ها فعالیت می‌نماید.

هدف کلی:

  • بهبود وضعیت آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شاهد و ایثارگر

اهداف جزئی:

  • شناسایی زمینه‌های آسیب‌پذیری دانشجویان شاهد و پیشگیری از بروز مشکلات آموزشی و رفع موانع موجود
  • هدایت، کنترل و ارزیابی مستمر وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد
  • مساعدت و حمایت منطقی و مبتنی بر خودباوری دانشجویان شاهد دارای مشکل
  • شناسایی عوامل غیر آموزشی موثر بر وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و تلاش در جهت رفع آنها