دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | هیأت ممیزه | خانه | فرم‌ها
فرم‌ها

گزارش‌نامه (شناسنامه) عضو هیأت علمی آموزشی (برای درخواستهای از اول دی ماه ۱۳۹۵)
فرم هم‌پوشانی ۱
فرم هم‌پوشانی ۲
فرم خوداظهاری فعالیت‌های شاخص
رسید
فرم سنوات غیر رسمی (برای اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی‌شده)
فرم تأیید متقاضی در مورد رعایت موارد لازم در تکمیل و آماده‌سازی پرونده ارتقا/ تبدیل وضعیت
فرم بررسی پرونده ارتقا/ تبدیل وضعیت توسط دبیرخانه کمیته منتخب از لحاظ کامل بودن مستندات پرونده
فرم بررسی پرونده ارتقا/ تبدیل وضعیت توسط دبیرخانه هیأت ممیزه از لحاظ کامل بودن مستندات پرونده