لینک های ضروری
رئیس دانشگاه یزد، رئیس هیئت ممیزه
loghmani [at] yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، دفتر ریاست
31233257
استاد,هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی
38210695
عضو کمیته ترفیعات دانشگاه، عضو (حقیقی) شورای دانشگاه، دبیر هیئت ممیزه
habutalebi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۳۱۲
31232396
استاد,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144