دسترسی سریع
معرفی برنامه‌ریزی و تحول اداری

معرفی تشکیلات و تحول اداری

شرح وظایف گروه تشکیلات و تحول اداری:

 • همکاری با معاونت اداری و مالی در پیش‌بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه.
 • بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش‌ کار در آن‌ها با توجه به برنامه‌ توسعه دانشگاه.
 • مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به‌منظور تفکییک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.
 • برنامه‌ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش‌های انجام کار و تحول‌اداری و بهره‌وری.
 • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پست‌های سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت‌های واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی‌ربط.
 • برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری جهت تجدید‌نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه.
 • تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پست‌های سازمانی دانشگاه و ابلاغ آن‌ها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امنا.
 • بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست‌های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آن‌ها.
 • مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر‌آموزشی و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارکنان مزبور.
 • مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه‌بندی مشاغل کارکنان.
 • تشخیص و تعیین رشته شغلی پست‌های سازمانی با توجه به طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل.
 • شرکت فعال در شوراها، کمیته‌ها و اظهار‌نظر پیرامون مسائل مربوط.