دسترسی سریع
معرفی آمار و اطلاعات

معرفی آمار و اطلاعات

شرح وظایف گروه آمار و اطلاعات:

  • جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مورد نیاز دانشگاه
  • پاسخگویی به نیازهای آماری و اطلاعاتی واحدهای داخل و خارج از دانشگاه
  • ایجاد هماهنگی و گردآوری اطلاعات و آمار از تمامی واحدها و انتشار گزارشات آماری
  • تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیت‌ها و نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه به‌منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه.
  • هماهنگی‌های لازم جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات واحدها برای تصمیم‌گیری بر‌اساس دسترسی‌های تعیین شده.
  • ارتقای فرهنگ آماری.
  • توانمندسازی پرسنل درگیر در چرخه جمع‌آوری آمار.
  • فعال‌سازی رابطین آماری.
  • افزایش صحت و دقت اطلاعات آماری.
  • انعکاس اطلاعات آماری در قالب نشریه، درج اخبار در سایت و ...
برای مشاهده گزارش ها و داشبورد، به منوی گزارش ها مراجعه فرمایید.