دسترسی سریع
برنامه، بودجه و تحول اداری

 

 

برنامه‌ها

در این بخش برنامه‌های دانشگاه شامل برنامه راهبردی، برنامه‌های عملیاتی و موارد مرتبط ارایه شده‌اند.

 

 

فرایندها

در این بخش فرایندهای واحدهای مختلف دانشگاه به تفکیک واحد ارایه شده‌اند.

 

 

 

داشبوردها

در این بخش آمار و اطلاعات دانشگاه به صورت نموداری و با هدف ارایه داده‌های باز در اختیار عموم قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری از سه گروه به شرح ذیل تشکیل شده است: