دسترسی سریع
معرفی هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محیط‌های آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هیأت‌ علمی و لزوم بهره‌وری از استادان فرهیخته، کارآمد و مؤمن به آرمان‌های انقلاب اسلامی و برای ایجاد وحدت رویه در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان عضویت در هیأت‌ علمی، هیأت‌ اجرایی جذب در دانشگاه‌ها تشکیل شد.