دسترسی سریع
معرفی هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی

توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محیط‌های آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هیئت‌ علمی و لزوم بهره‌وری از استادان فرهیخته، کارآمد و مؤمن به آرمان‌های انقلاب اسلامی و برای ایجاد وحدت رویه در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان عضویت در هیئت‌ علمی، هیئت‌ اجرایی جذب در دانشگاه‌ها تشکیل شد.