دسترسی سریع
شرح وظایف

شرح وظایف

وظایف هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

  • شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت‌علمی درگروه‌های آموزشی و پژوهشی
  • انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت‌ علمی موسسه (به‌ صورت پیمانی و بورسیه)
  • تصمیم‌گیری درخصوص نحوه چگونگی استخدام اعضای هیأت‌ علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت‌ علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت‌ علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
  • اعلام‌ نظر در خصوص جذب اعضای هیأت‌ علمی متقاضی استخدام در موسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی