دسترسی سریع
عضو کمیسیون تخصصی (۱) فنی و مهندسی دور هشتم هیئت ممیزه، دبیر هیئت اجرایی جذب، مدیر مرکز آپا
fadib [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۲۱۶
31232364
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200145