دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | گزینش | افراد | رئیس
r.taban [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233502 - 31234052
مدیر هسته گزینش دانشگاه یزد