دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | گزینش | افراد | کارکنان
nahid.dehghan [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233498
کارشناس گزینش کارکنان
38210590