دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | خانه | تشویق و اعطای نشان
تشویق و اعطای نشان
تشویق و اعطای نشان-اعطای نشان زرین درجه سه دانشگاه به عضو هیات علمی پیشکسوت دانشگاه یزد
در نشست روز سه‌شنبه 29 بهمن‌ماه هیات رییسه، از دکتر محمدرضا شایق عضو هیات علمی پیشکسوت دانشکده الهیات با اعطای نشان زرین دانشگاه تقدیر شد.
[30 بهمن1398]   [594 بازدید]
تشویق و اعطای نشان-اعطای نشان زرین دانشگاه به حجت الاسلام و المسلمین حسین دست پروری
در سلسله نشست های اخلاق تعلیم و تربیت که روز چهارشنبه 18 دی ماه جاری در دانشگاه یزد برگزار شد، نشان زرین دانشگاه یزد به حجت الاسلام و المسلمین حسین دست پروری اهدا شد.
[18 دی1398]   [625 بازدید]
تشویق و اعطای نشان-اعطای نشان زرین درجه سه دانشگاه به دو تن از کارمندان بازنشسته دانشگاه یزد
در نشست روز سه شنبه 26 آذر‌ماه هیات رییسه، از عزت برهانی بهابادی و سید عبدالحمید کمالی، کارمندان بازنشسته و پیشکسوت دانشگاه یزد با اعطای نشان زرین دانشگاه تقدیر شد.
[27 آذر1398]   [594 بازدید]
تشویق و اعطای نشان-اعطای نشان زرین دانشگاه به آیت الله سید حسن عاملی
در سلسله نشست های اخلاق تعلیم و تربیت که روز یک شنبه 17 آذر ماه جاری در دانشگاه یزد برگزار شد، نشان زرین دانشگاه یزد به آیت الله سیدحسن عاملی اهدا شد.
[18 آذر1398]   [620 بازدید]
تشویق و اعطای نشان-اعطای نشان زرین دانشگاه به دکتر محسن جوادی
در سلسله نشست های اخلاق تعلیم و تربیت که روز چهارشنبه 13 آذر ماه جاری در دانشگاه یزد برگزار شد، نشان زرین دانشگاه یزد به دکتر محسن جوادی اهدا شد.
[16 آذر1398]   [675 بازدید]
تشویق و اعطای نشان-اعطای نشان زرین درجه سه دانشگاه به دو تن از کارمندان بازنشسته دانشگاه یزد
در نشست روز سه شنبه 12 آذر‌ماه هیات رییسه، از علی محمد دهقان تفتی و وحیدرضا سموات، کارمندان بازنشسته و پیشکسوت دانشگاه یزد با اعطای نشان زرین دانشگاه تقدیر شد.
[12 آذر1398]   [663 بازدید]
تشویق و اعطای نشان-اعطای نشان زرین درجه سه دانشگاه به دو تن از کارمندان بازنشسته دانشگاه یزد
در نشست روز سه شنبه 23 مهرماه هیات رییسه، از احمدرضا خواجه و هدایت ملکی ، کارمندان بازنشسته و پیشکسوت دانشگاه یزد با اعطای نشان زرین دانشگاه تقدیر شد.
[24 مهر1398]   [758 بازدید]
تشویق و اعطای نشان-اعطای نشان زرین دانشگاه به دکتر جلیل بهارستان
در سلسله نشست های اخلاق تعلیم و تربیت که روز چهارشنبه 24 مهرماه جاری در دانشگاه یزد برگزار شد، نشان زرین دانشگاه یزد به دکتر جلیل بهارستان اهدا شد.
[24 مهر1398]   [608 بازدید]
تشویق و اعطای نشان-اعطای نشان زرین درجه سه دانشگاه به دو تن از کارمندان بازنشسته دانشگاه یزد
در نشست روز سه شنبه 16 مهرماه هیات رییسه، از علیرضا حیدری مزرعه آخوند و عباس محرومیه ، کارمندان بازنشسته و پیشکسوت دانشگاه یزد با اعطای نشان زرین دانشگاه تقدیر شد.
[16 مهر1398]   [717 بازدید]
تشویق و اعطای نشان- اعطای نشان زرین درجه سه دانشگاه به عضو هیات علمی پیشکسوت دانشگاه یزد
در نشست روز سه‌شنبه دوم مهرماه هیات رییسه، از دکتر سید مجید میر رکنی عضو هیات علمی پیشکسوت دانشکده فیزیک با اعطای نشان زرین دانشگاه تقدیر شد.
[3 مهر1398]   [738 بازدید]