لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | خانه | تشویق و اعطای نشان
تشویق و اعطای نشان
تشویق و اعطای نشان-اعطای نشان زرین درجه سه دانشگاه به دو تن از کارمندان بازنشسته دانشگاه یزد
در نشست روز سه شنبه 12 آذر‌ماه هیات رییسه، از علی محمد دهقان تفتی و وحیدرضا سموات، کارمندان بازنشسته و پیشکسوت دانشگاه یزد با اعطای نشان زرین دانشگاه تقدیر شد.
[12 آذر]   [5 بازدید]
تشویق و اعطای نشان-اعطای نشان زرین درجه سه دانشگاه به دو تن از کارمندان بازنشسته دانشگاه یزد
در نشست روز سه شنبه 23 مهرماه هیات رییسه، از احمدرضا خواجه و هدایت ملکی ، کارمندان بازنشسته و پیشکسوت دانشگاه یزد با اعطای نشان زرین دانشگاه تقدیر شد.
[24 مهر]   [66 بازدید]
تشویق و اعطای نشان-اعطای نشان زرین درجه سه دانشگاه به دو تن از کارمندان بازنشسته دانشگاه یزد
در نشست روز سه شنبه 16 مهرماه هیات رییسه، از علیرضا حیدری مزرعه آخوند و عباس محرومیه ، کارمندان بازنشسته و پیشکسوت دانشگاه یزد با اعطای نشان زرین دانشگاه تقدیر شد.
[16 مهر]   [60 بازدید]
تشویق و اعطای نشان- اعطای نشان زرین درجه سه دانشگاه به عضو هیات علمی پیشکسوت دانشگاه یزد
در نشست روز سه‌شنبه دوم مهرماه هیات رییسه، از دکتر سید مجید میر رکنی عضو هیات علمی پیشکسوت دانشکده فیزیک با اعطای نشان زرین دانشگاه تقدیر شد.
[3 مهر]   [89 بازدید]
تشویق و اعطای نشان- اعطای نشان زرین درجه سه دانشگاه به دو تن از کارمندان بازنشسته دانشگاه یزد
در نشست روز سه شنبه 26 شهریور ماه هیات رییسه، از فرحناز مظفری و اسعد کشاورز ، کارمندان بازنشسته و پیشکسوت دانشگاه یزد با اعطای نشان زرین دانشگاه تقدیر شد.
[27 شهريور]   [84 بازدید]
تشویق و اعطای نشان-اعطای نشان زرین درجه سه دانشگاه به دو تن از کارمندان بازنشسته دانشگاه یزد
در نشست روز سه شنبه 15 مرداد ماه هیات رییسه، از سیده مینا آیت اللهی و اصغر تقی نژاد یزد کارمندان بازنشسته و پیشکسوت دانشگاه یزد با اعطای نشان زرین دانشگاه تقدیر شد.
[15 مرداد]   [120 بازدید]
تشویق و اعطای نشان-اعطای نشان زرین درجه سه دانشگاه به عضو هیات علمی پیشکسوت دانشگاه یزد
در نشست روز سه شنبه ۲۵ تیرماه هیات رییسه، از دکتر مهدی آقاصرام عضو هیات علمی پیشکسوت گروه مهندسی کامپیوتر ، با اعطای نشان زرین دانشگاه تقدیر شد.
[26 تير]   [149 بازدید]
تشویق و اعطای نشان-اعطای نشان زرین درجه سه دانشگاه به دو تن از کارمندان بازنشسته دانشگاه یزد
در نشست روز سه شنبه ۲۵ تیرماه هیات رییسه، از سید جلال مدنی منشادی و رضا شیرسلیمیان کارمندان بازنشسته و پیشکسوت دانشگاه یزد با اعطای نشان زرین دانشگاه تقدیر شد.
[26 تير]   [147 بازدید]
تشویق و اعطای نشان-اعطای نشان زرین دانشگاه به دکتر محمدصالح اولیا
در آیین تکریم رییس سابق دانشگاه یزد که روز یک شنبه 9 تیرماه در دانشگاه یزد برگزار شد، نشان زرین این دانشگاه به دکتر محمدصالح اولیا اهدا شد.
[15 تير]   [157 بازدید]
تشویق و اعطای نشان-اعطای نشان زرین درجه سه دانشگاه به دوتن از کارمندان بازنشسته دانشگاه یزد
در نشست روز سه‌شنبه 11 تیرماه هیات رییسه، از ولی الله میرحسینی و علی ادیب آرا ، کارمندان بازنشسته و پیشکسوت دانشگاه یزد با اعطای نشان زرین دانشگاه تقدیر شد.
[12 تير]   [161 بازدید]