دسترسی سریع
دانشگاه یزد در سیمای رسانه‌ها
 
 
 
 
 

دانشگاه یزد، به عنوان بزرگترین مرکزآموزش عالی استان، پیوسته تلاش کرده است در عرصه های گوناگون پویایی خاص داشته باشد. انعکاس رویدادهای دانشگاه در رسانه های کشور ، بیانگر اهمیت این تلاش هاست.

این صفحه به انعکاس فعالیت های دانشگاه در رسانه های کشور اختصاص دارد.