لینک های ضروری
اطلاعیه-نتایج برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه یزد
انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه یزد در تاریخ 15 / 2 / 1398 به صورت الکترونیک در سه واحد سرای خواهران، سرای برادران و پردیس ها و دانشکده های آموزشی برگزار گردید. پس از رسیدگی به شکایات و اعتراضات، نتایج ذیل حاصل گردید.
[25 ارديبهشت]   [249 بازدید]
مناقصه و مزایده-اسناد استعلام تعمیرات ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان‌های دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد اجرای تعمیرات ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان‌های موجود را تا پایان مردادماه بر اساس فهرست بهای سال ۹۸ و شرح خدمات پیوست و با شرایط ذیل به شرکت‌های ذیصلاح که توانایی انجام را دارند واگذار نماید.
[23 ارديبهشت]   [122 بازدید]
مناقصه و مزایده-استعلام اجرای خط هوایی در مجموعه پردیس ابرکوه
دانشگاه یزد در نظر دارد نسبت به اجرای خط هوایی ۲۰ کیلو ولت به طور تقریبی ۱۱۰ متر به همراه نصب تجهیزات ترانس و تابلو و کابل‌های مربوطه و برق‌رسانی در مجموعه پردیس ابرکوه مطابق مشخصات و برآورد پیوست بر اساس شرایط ذیل از طریق اشخاص حقوقی دارای صلاحیت از شرکت برق که توانایی انجام کار را دارند اقدام نماید.
[23 ارديبهشت]   [189 بازدید]
اطلاعیه‌های آموزشی-اطلاعیه ثبت نام مقدماتی نیمسال اول  سال تحصیلی99-1398
دانشجویان دانشگاه یزد (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی) امکان شرکت در ثبت نام مقدماتی نیمسال اول 99-98 را از تاریخ ۹۸/۲/۲۱ تا ۹۸/۳/۹ خواهند داشت. دانشجویان گرامی لازم است تا پس از شرکت در ارزشیابی استادانِ دروسِ نیمسالِ جاری، اقدام به انتخاب دروس نیمسال بعدی خود تا سقف مجازِ انتخاب واحد مطابق راهنمای تصویری ذیل نمایند.
[18 ارديبهشت]   [858 بازدید]
مناقصه و مزایده-آگهی مزایده اجاره یک دستگاهXRD(پراش اشعه X)آزمایشگاهی بمدت یکسال
دانشگاه یزد در نظر دارد اجاره یک دستگاهXRD(پراش اشعه X)آزمایشگاهی بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، به استناد مجوز شماره 3603/85/98مورخ ۹۸/۲/۱۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[17 ارديبهشت]   [186 بازدید]
مناقصه و مزایده-فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری احداث ساختمان  خدماتی احمدی روشن
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری احداث ساختمان خدماتی احمدی روشن را به استناد مجوز شماره 3492/85/98مورخ ۹۸/۲/۱۵از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[17 ارديبهشت]   [121 بازدید]
مناقصه و مزایده-فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پروژه احداث ساختمان فناوری دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری پروژه احداث ساختمان فناوری دانشگاه را به استناد مجوز شماره 853/85/98 مورخ ۹۸/۲/۱۱از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[17 ارديبهشت]   [126 بازدید]
اطلاعیه-اطلاعیه فوری برای دانشجویان  متقاضی خوابگاه
به دلیل مشکل سیستم گلستان کلیه دانشجویان اعم از کسانی که امروز در گروه بندی ثبت نام کرده یا انجام نداده اند باید مجدداً از ساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ ۹۸/۲/۳ در گروه بندی و انتخاب اتاق طبق جدول زمان بندی قبلی اقدام نمایید.
[2 ارديبهشت]   [539 بازدید]
اطلاعیه-فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خرید پهنای باند اینترنت دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد بخشی از خرید پهنای باند اینترنت دانشگاه را به استناد مجوز شماره 1499/85/98 مورخ ۹۸/۱/۳۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[2 ارديبهشت]   [183 بازدید]
اطلاعیه-اطلاعیه برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان
از دانشجویان داوطلب برای عضویت در یکی از شوراهای صنفی ذیل، دعوت می شود پس از مطالعه ی اطلاعیه درج شده در سایت دانشگاه از تاریخ 98/1/31 تا ۹۸/۲/۴ با مراجعه حضوری به امور دانشجویی( واقع در کنار سلف مهتاب) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
[1 ارديبهشت]   [440 بازدید]