لینک های ضروری
تابلوی اعلانات-تسلیت درگذشت مادربزرگ گرامی خانم فاطمه زارع
با کمال تاسف اطلاع یافتیم سرکار خانم فاطمه زارع مسئول دفتر محترم معاونت دانشجویی دانشگاه در غم فقدان مادربزرگ گرامیشان داغدارند.
[30 ارديبهشت]   [62 بازدید]
تابلوی اعلانات-تسلیت درگذشت پدر همسر گرامی آقای نجفیان
با کمال تاسف اطلاع یافتیم جناب آقای ابراهیم نجفیان کارمند محترم اداره حراست دانشگاه در غم فقدان پدر همسر گرامیشان داغدارند.
[29 ارديبهشت]   [56 بازدید]
تابلوی اعلانات-تسلیت درگذشت پدر همسر گرامی آقای خیراندیش
با کمال تاسف اطلاع یافتیم جناب آقای محمدکاظم خیراندیش کارمند محترم بازنشسته دانشگاه در غم فقدان پدرهمسر گرامیشان داغدارند.
[28 ارديبهشت]   [99 بازدید]
تابلوی اعلانات-تسلیت درگذشت پدر گرامی آقای عباسی شوازی
با کمال تاسف اطلاع یافتیم جناب آقای اکبر عباسی شوازی کارشناس محترم اداره رفاه دانشجویی دانشگاه در غم فقدان پدر گرامیشان داغدارند.
[28 ارديبهشت]   [66 بازدید]
تابلوی اعلانات-تسلیت درگذشت مادربزرگ گرامی دکتر فتوحی
با کمال تاسف اطلاع یافتیم جناب آقای دکتر علیرضا فتوحی فیروزآبادی مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه در غم فقدان مادربزرگ گرامیشان داغدارند.
[24 ارديبهشت]   [58 بازدید]
تابلوی اعلانات-تسلیت درگذشت پدربزرگ گرامی دکتر دهقان
با کمال تاسف اطلاع یافتیم جناب آقای دکتر رضا دهقان عضو هیات علمی محترم دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه در غم فقدان پدربزرگ گرامیشان داغدارند.
[15 ارديبهشت]   [79 بازدید]
تابلوی اعلانات-تسلیت درگذشت پدر گرامی آقای شادپور
با کمال تاسف اطلاع یافتیم جناب آقای محمدرضا شادپور همکار گرامیمان در واحد مخابرات دانشگاه در غم فقدان پدر گرامیشان داغدارند.
[30 فروردين]   [136 بازدید]
تابلوی اعلانات-تسلیت درگذشت عموی گرامی خانم خنیاگر
با کمال تاسف اطلاع یافتیم سرکار خانم اعظم خنیاگر کارشناس محترم اداره دانش‌آموختگان و مشمولین در غم فقدان عموی گرامیشان داغدارند.
[24 فروردين]   [93 بازدید]
تابلوی اعلانات-تسلیت درگذشت پدر گرامی خانم شکری
با کمال تاسف اطلاع یافتیم سرکار خانم لیلا شکری کارشناس محترم دانشکده زبان‌های خارجی در غم فقدان پدر گرامیشان داغدارند.
[24 فروردين]   [123 بازدید]