لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | اطلاع‌رسانی | تابلوی اعلانات
تابلوی اعلانات-تسلیت به جناب آقای دکتر محسن نوری
ضمن عرض تسلیت به جناب آقای دکتر محسن نوری؛ عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد و خانواده محترمشان به اطلاع می رساند
[27 بهمن]   [34 بازدید]
تابلوی اعلانات-تسلیت به جناب آقای صفر مهرانفر
ضمن عرض تسلیت به جناب آقای صفر مهرانفر؛ عضو هیأت علمی پیشکسوت دانشکده علوم اجتماعی و خانواده محترمشان به اطلاع می رساند
[26 بهمن]   [37 بازدید]
تابلوی اعلانات-اطلاعیه درگذشت عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد
ضمن عرض تسلیت به دانشگاهیان و بازماندگان محترم زنده یاد دکتر محمدحسین ابویی به اطلاع می رساند
[23 بهمن]   [70 بازدید]
تابلوی اعلانات-تسلیت به جناب آقای دکتر سیدمحسن سعیدی مدنی
ضمن عرض تسلیت به جناب آقای دکتر سیدمحسن سعیدی مدنی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی و خانواده محترمشان به اطلاع می رساند
[15 بهمن]   [56 بازدید]
تابلوی اعلانات-تسلیت به جناب آقای دکتر مسعود نبی میبدی
ضمن عرض تسلیت به جناب آقای دکتر مسعود نبی میبدی، عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری و خانواده محترمشان به اطلاع می رساند
[13 بهمن]   [70 بازدید]
تابلوی اعلانات-تسلیت به سرکارخانم اخترالسادات هوشمند
ضمن عرض تسلیت به سرکارخانم اخترالسادات هوشمند؛ کارشناس دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد و خانواده محترمشان به اطلاع می رساند
[7 بهمن]   [79 بازدید]
تابلوی اعلانات-تسلیت به جناب آقای ابوالفضل توکلی
ضمن عرض تسلیت به جناب آقای ابوالفضل توکلی؛ مسئول بسیج کارکنان دانشگاه یزد و خانواده محترمشان به اطلاع می رساند
[29 دي]   [149 بازدید]
تابلوی اعلانات-اطلاعیه درگذشت همسر گرامی جناب آقای دکتر جلیل شاهی موسس و اولین رییس دانشگاه یزد
ضمن عرض تسلیت به جناب آقای دکتر جلیل شاهی؛ موسس و اولین رییس دانشگاه یزد و خانواده محترمشان به اطلاع می رساند
[23 دي]   [138 بازدید]
تابلوی اعلانات-اطلاعیه درگذشت مادرگرامی جناب آقای سید محمد مرتضوی
ضمن عرض تسلیت به جناب آقای سیدمحمد مرتضوی، مسئول دفتر طرح‌های عمرانی و خانواده محترمشان به اطلاع می رساند
[18 دي]   [100 بازدید]
تابلوی اعلانات-اطلاعیه درگذشت پدرگرامی جناب آقای دکتر  محمد‌طهماسبی
ضمن عرض تسلیت به جناب آقای دکتر ‌محمد طهماسبی، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و خانواده محترمشان به اطلاع می رساند
[14 دي]   [107 بازدید]