لینک های ضروری
همایش‌-ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
رویداد آینده
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1398/03/30
تاریخ برگزاری : ۱ و ۲ آبان‌ماه ۱۳۹۸
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد، پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
تارنمای کنفرانس : http://confs.yazd.ac.ir/icpp98
همایش‌-دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی
رویداد آینده
آخرین مهلت ثبت نام : 10 مهرماه 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1398/05/15
تاریخ برگزاری : 23 الی 25 مهرماه 1398
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد
تارنمای کنفرانس : http://confs.yazd.ac.ir/scaas
همایش‌-چهارمین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1398/01/30
تاریخ برگزاری : 5 و ۶ تیرماه ۱۳۹۸
آدرس دبیرخانه : یزد، دانشگاه یزد
تارنمای کنفرانس : http://confs.yazd.ac.ir/finmath
همایش‌-بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران
رویداد آینده
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1397/09/23
تاریخ برگزاری : ۱0 الی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
آدرس دبیرخانه : یزد، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی برق
تارنمای کنفرانس : http://icee2019.yazd.ac.ir
همایش‌-چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی
رویداد آینده
آخرین مهلت ثبت نام : ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۸
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1397/12/15
تاریخ برگزاری : ۳ الی ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد، دانشکده مدیریت
تارنمای کنفرانس : http://imc2019.yazd.ac.ir/
همایش‌-پنجمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
رویداد آینده
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله :
تاریخ برگزاری : 28 و 29 فروردین 1398
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد، دانشکده علوم ریاضی
تارنمای کنفرانس : http://wosdce.um.ac.ir