لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | اطلاع‌رسانی | همایش‌های دانشگاه
همایش‌-دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
رویداد آینده
آخرین مهلت ثبت نام : ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۸
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1398/09/23
تاریخ برگزاری : ۲ و ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی نساجی
تارنمای کنفرانس : http://intec12.ir
همایش‌-دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی
رویداد آینده
آخرین مهلت ثبت نام : ۱ آذرماه 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1398/06/30
تاریخ برگزاری : ۱۲ الی ۱۴ آذرماه 1398
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد
تارنمای کنفرانس : http://confs.yazd.ac.ir/scaas
همایش‌-پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی
رویداد آینده
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1398/07/20
تاریخ برگزاری : ۲9 و ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۸
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
تارنمای کنفرانس : http://confs.yazd.ac.ir/nuclearan5
همایش‌-ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
رویداد آینده
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1398/05/30
تاریخ برگزاری : ۱ و ۲ آبان‌ماه ۱۳۹۸
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد، پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی
تارنمای کنفرانس : http://confs.yazd.ac.ir/icpp98
همایش‌-چهارمین همایش ملی و کارگاه‌های تخصصی علوم و فناوری نانو
برگزار شده
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1398/03/31
تاریخ برگزاری : ۳۱ مرداد و ۱ شهریور ۹۸
آدرس دبیرخانه : دانشگاه یزد، پردیس علوم، دانشکده فیزیک
تارنمای کنفرانس : http://nanosociety-ir.com
همایش‌-چهارمین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
برگزار شده
آخرین مهلت ثبت نام :
آخرین مهلت ارسال مقاله : 1398/03/01
تاریخ برگزاری : 5 و ۶ تیرماه ۱۳۹۸
آدرس دبیرخانه : یزد، دانشگاه یزد
تارنمای کنفرانس : http://confs.yazd.ac.ir/finmath