دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | اطلاع‌رسانی | گزارش عملکرد
گزارش اقدامات هشت‌ساله دانشگاه یزد (دولت یازدهم و دوازدهم)
مقایسه اهم شاخص‌ها در سالهای ۹۸ و ۹۹
شاخص نهایی ۱۳۹۹ - به همراه توضیحات تکمیلی
شاخص نهایی ۱۳۹۹ - بدون توضیحات تکمیلی
گزارش عملکرد دانشگاه در سال ۱۳۹۹
گزارش عملکرد دانشگاه در سال ۱۳۹۸
گزارش عملکرد دانشگاه در سال ۱۳۹۷