لینک های ضروری
انتصابات
خبر-معرفی رییس جدید دانشکده معدن ومتالوژی دانشگاه یزد
رییس دانشگاه یزد طی ابلاغی، دکتر مهدی نجفی را به سمت رییس دانشکده معدن ومتالوژی این دانشگاه منصوب و از زحمات دکتر سعید صادق قاسمی بنادکوکی؛ رییس پیشین این دانشکده تقدیر و تشکر کرد.
[12 خرداد]   [571 بازدید]
خبر-عضویت هیات علمی دانشگاه یزد درکارگروه ‌تخصصی علوم اقتصادی
با حکم معاون آموزشی وزارت علوم؛
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باصدور حکمی، دکتر سید نظام الدین مکیان، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد ، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد را به عنوان عضوکارگروه ‌تخصصی علوم اقتصادی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی منصوب کرد.
[9 خرداد]   [537 بازدید]
خبر-معرفی رییس جدید دانشکده فیزیک و چند انتصاب دیگر در دانشگاه یزد
رییس دانشگاه یزد طی ابلاغ های جداگانه ای رییس دانشکده فیزیک و چند مسوول دیگر را منصوب کرد.
[4 خرداد]   [1374 بازدید]
خبر-انتصابات جدید در دانشگاه یزد
طی ابلاغ‌هایی؛
اخیراً با صدور ابلاغ‌هایی چند تن از مسئولان دانشگاه یزد در حوزه های مختلف منصوب شدند.
[29 ارديبهشت]   [871 بازدید]
خبر-انتصابات جدید
اخیرا ابلاغ شد؛
با صدور ابلاغ‌هایی رییس مرکز تحقیقات مهندسی و سرپرست معاونت پژوهشی پردیس فنی و مهندسی، معاون آموزشی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اعضای کانون‌های تفکر شهر هوشمند، آب، سلامت اجتماعی، روسای بخش‌های فناوری نساجی، الکترونیک و کنترل، جامدات و ساخت و تبدیل انرژی منصوب شدند.
[9 ارديبهشت]   [877 بازدید]
خبر-عضویت دانشیار دانشگاه یزد در کارگروه‌ تخصصی علوم اجتماعی
با حکم معاون آموزشی وزارت علوم؛
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، دکتر عباس عسکری ندوشن رییس و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد را به عنوان عضو کارگروه‌ تخصصی علوم اجتماعی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی منصوب کرد.
[9 ارديبهشت]   [507 بازدید]
خبر-عضویت یکی دیگر از اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد در کارگروه‌ تخصصی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش
با صدور حکمی از سوی معاون آموزشی وزارت علوم صورت گرفت:
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، دکتر محمدرضا نقصان‌محمدی عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد را به عنوان عضو کارگروه‌ تخصصی شهرسازی به مدت ۲ سال منصوب کرد.
[2 ارديبهشت]   [581 بازدید]
خبر-عضویت ۶ عضو هیأت علمی دانشگاه یزد در کارگروه‌های تخصصی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی
با صدور احکامی از سوی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، صورت گرفت:
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور احکام جداگانه، شش نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یزد را به عنوان اعضای کارگروه‌های تخصصی آمار، فیزیک، زبان و ادبیات فارسی، جغرافیا، مهندسی معدن و مهندسی نساجی به مدت 2 سال منصوب کرد.
[28 اسفند]   [1405 بازدید]
خبر-انتصاب رییس جدید مرکز بهداشت، درمان و مشاوره و چند مسئول دیگر
اخیرا انجام شد؛
اخیرا با صدور ابلاغ‌هایی رییس جدید مرکز بهداشت، درمان و مشاوره و چندتن از مسئولان جدید در دانشگاه منصوب شدند.
[26 اسفند]   [751 بازدید]
خبر-انتصاب علیرضا شاکر اردکانی به عنوان قائم مقام منطقه ۶ آموزش عالی کشور
با ابلاغ مدیر کل امور پشتیبانی وزارت علوم؛
دکتر اباصلت خراسانی مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور ابلاغی علیرضا شاکر اردکانی مدیر امور اداری دانشگاه یزد را به عنوان قائم مقام منطقه ۶ آموزش عالی کشور و عضو شورای سیاستگذاری مناطق حوزه امور اداری و پشتیبانی وزارت متبوع منصوب کرد.
[5 اسفند]   [856 بازدید]