لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | اخبار | انتصابات
انتصابات
خبر-معرفی رییس نظام پیشنهادهای دانشگاه یزد و چند انتصاب دیگر
طی ابلاغ‌های جداگانه؛
رییس دانشگاه یزد، دکتر حسین افراسیابی را به عنوان رییس نظام پیشنهادهای دانشگاه منصوب و از زحمات دکتر محمدرضا‌ فاضل در مدت تصدی این سمت تقدیر و تشکر کرد.
[12 آذر]   [775 بازدید]
خبر-دبیر و اعضای کانون‌های تفکر دانشگاه منصوب شدند
با حکم ریاست دانشگاه یزد؛
رییس دانشگاه یزد طی احکام جداگانه‌ای، دبیر و اعضای کانون‌های تفکر این دانشگاه را منصوب کرد.
[5 آذر]   [682 بازدید]
خبر-حکم ریاست دانشگاه یزد صادر شد
از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز یکشنبه سوم آذرماه با صدور حکمی دکتر قاسم بریدلقمانی را به ریاست دانشگاه یزد منصوب کرد.
[3 آذر]   [731 بازدید]
خبر-معرفی رییس اداره دانشجویان غیرایرانی و چند انتصاب دیگر
با حکم سرپرست دانشگاه یزد؛
دکتر قاسم برید لقمانی؛ طی حکمی دکتر سعید پاک طینت مهدی آبادی را به مدت دو سال به سمت رییس اداره دانشجویان غیرایرانی معرفی کرد.
[26 آبان]   [736 بازدید]
خبر-سرپرست پردیس مهریز معرفی شد
با حکم سرپرست دانشگاه یزد:
دکتر قاسم برید لقمانی ، طی حکمی دکتر علی یزدانی راد را به سمت سرپرست پردیس مهریز منصوب کرد.
[22 آبان]   [904 بازدید]
خبر- رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر منصوب شد
با حکم سرپرست دانشگاه یزد؛
دکتر قاسم برید لقمانی، طی ابلاغی دکتر مهدی یزدیان دهکردی را به عنوان رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر منصوب کرد.
[12 آبان]   [860 بازدید]
خبر-انتصابات جدید در دانشگاه یزد
طی ابلاغ‌های جداگانه صورت گرفت:
اخیرا تنی چند از مسوولان جدید در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشگاه یزد منصوب شدند.
[6 آبان]   [1312 بازدید]
خبر-مشاور رییس و مدیر حوزه ریاست دانشگاه منصوب شد
با قدردانی از خدمات دکتر محمدرضا فاضل
سرپرست دانشگاه یزد با قدردانی از خدمات ارزنده دکتر محمدرضا فاضل در مدت تصدی جایگاه مشاور رییس و مدیر حوزه ریاست، دکتر حسین افراسیابی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی را به این سمت منصوب کرد.
[4 آبان]   [1163 بازدید]
خبر-انتصابات اخیر در دانشگاه یزد
طی ابلاغ‌های جداگانه صورت گرفت :
با صدور ابلاغ‌های جداگانه از سوی سرپرست و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد، تنی چند از مسؤولان جدید در قسمت‌های مختلف منصوب شدند.
[20 مهر]   [1155 بازدید]
خبر- مدیر امور پژوهشی دانشگاه معرفی شد
با حکم سرپرست دانشگاه یزد ؛
دکتر قاسم برید لقمانی، طی ابلاغی دکتر علیرضا صدیقی انارکی را به مدت دو سال به عنوان مدیر امور پژوهشی دانشگاه منصوب کرد .
[16 مهر]   [911 بازدید]