دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | اخبار | انتصابات
انتصابات
خبر-انتصابات جدید در دانشگاه
با صدور ابلاغ های جداگانه انجام گرفت:
اخیراً با صدور ابلاغ‌های جداگانه از سوی ریاست دانشگاه تنی چند از مسئولان این دانشگاه منصوب شدند.
[26 مهر1400]   [716 بازدید]
خبر-انتصاب رییس دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی و چند مسئول دیگر
با صدور ابلاغ‌های جداگانه انجام شد
رییس دانشگاه یزد با صدور ابلاغی دکتر محمدرضا علمی را به عنوان رییس جدید دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی این دانشگاه منصوب و از خدمات دکتر حمیدرضا سودایی زاده در مدت زمان تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی کرد.
[5 مرداد1400]   [619 بازدید]
خبر-انتصاب و ابقای رؤسای دو دانشکده و سایر انتصابات جدید در دانشگاه یزد
با صدور ابلاغ‌های جداگانه صورت گرفت:
اخیرا تنی چند از اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد با دریافت ابلاغ‌های جداگانه از سوی رییس دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و رییس پردیس فنی و مهندسی به سمت‌های مختلف منصوب یا در سمت‌های قبلی خود ابقا شدند.
[14 تیر1400]   [1506 بازدید]
خبر-انتصابات جدید در دانشگاه یزد
طی ابلاغ‌های جداگانه صورت گرفت:
با صدور ابلاغ‌های جداگانه، چند تن از مسئولان دانشگاه یزد در حوزه‌های مختلف منصوب شدند.
[10 خرداد1400]   [804 بازدید]
خبر-انتصاب رییس دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ و چند مسئول دیگر
با صدور ابلاغ‌های جداگانه انجام شد:
رییس دانشگاه، معاون پژوهش وفناوری و رییس پردیس فنی و مهندسی دانشگاه یزد با صدور ابلاغ‌های جداگانه‌، تنی چند از مسئولان این دانشگاه را منصوب کردند.
[25 اردیبهشت1400]   [804 بازدید]
خبر-انتصابات جدید در دانشگاه
با صدور ابلاغ های جداگانه انجام گرفت:
رییس، معاون پژوهش و فناوری، معاون اداری و مالی و روسای پردیس‌های علوم انسانی و اجتماعی و فنی و مهندسی دانشگاه یزد با صدور ابلاغ‌های جداگانه تنی چند از مسئولان این دانشگاه را منصوب کردند.
[12 اردیبهشت1400]   [1830 بازدید]
خبر-انتصابات جدید در دانشگاه یزد
با صدور ابلاغ‌هایی از سوی رییس دانشگاه یزد انجام شد
رییس دانشگاه یزد اخیرا با صدور ابلاغ‌های جداگانه چندتن از مسئولان این دانشگاه را منصوب کرد.
[18 فروردین1400]   [1274 بازدید]
خبر-تازه‌ترین انتصابات انجام‌گرفته در دانشگاه
در پی صدور ابلاغ‌های جداگانه
رییس، معاون اداری و مالی و رییس پردیس فنی و مهندسی دانشگاه یزد در روزهای آغازین اسفندماه جاری با صدور ابلاغ‌های جداگانه تنی چند از مسئولان این دانشگاه را منصوب کردند.
[17 اسفند1399]   [1039 بازدید]
خبر-توصیه‌های رییس دانشگاه یزد به سرپرست مدیریت امور دانشجویی
انتصاب سرپرست مدیریت امور دانشجویی
رییس دانشگاه یزد با صدور ابلاغی سرپرستی مدیریت امور دانشجویی این دانشگاه را به عبدالخالق ابویی سپرد. دکتر برید لقمانی در این ابلاغ از وی خواست 10 رویکرد را وجهه همت و تلاش خود قرار دهد.
[9 اسفند1399]   [738 بازدید]
خبر-انتصاب رییس اداره بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی و چند مسئول دیگر در دانشگاه
در روزهای پایانی بهمن ماه انجام شد
رییس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد در روزهای پایانی بهمن ماه جاری با صدور ابلاغ‌های جداگانه‌ چند تن از مسئولان مختلف دانشگاه در حوزه‌های دانشجویی، اجرایی و پژوهشی را منصوب کردند.
[29 بهمن1399]   [1070 بازدید]