دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | افراد | رئیس
v.soltani [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31234004
سرپرست اداره روابط عمومی و سرپرست گروه برنامه‌ریزی و تحول اداری