دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | افراد | رئیس
s.dashtizad [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31234004
رییس روابط عمومی
38211835