دسترسی سریع
معرفی ریاست دانشگاه

معرفی ریاست دانشگاه

خلاصه‌ای از رزومه دکتر بریدلقمانی:

  • مدرک کارشناسی رشته ریاضی کاربردی از دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۷۰ - ۱۳۷۴
  • مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۷۴ - ۱۳۷۶
  • مدرک دکترا از دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۷۶ - ۱۳۸۰
  • مدیر گروه علوم کامپیوتر۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
  • معاون پژوهشی مجتمع علوم ۱۳۸۶
  • معاون آموزشی پژوهشی دانشکده ریاضی ۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
  • رئیس دانشکده ریاضی ۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
  • دبیرهیأت ممیزه ۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸
  • رئیس هیأت اجرایی جذب

برای ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه از رایانامه زیر استفاده نمایید

president [at] yazd.ac.ir