دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | افراد | مسئولان
نماینده رئیس دانشگاه در شورای رفاهی، عضو شورای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه، عضو کانون تفکر سلامت اجتماعی، رئیس نظام پیشنهادها، مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست
hafrasiabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۲
31232932 و 31234041
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده
z.soltanzade [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232581
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
38209817
مشاور رئیس دانشگاه در امور اداری و مالی
j.gholamnejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۷
31232587
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج
38210995
رئیس کارگروه تخصصی نظارت،‌ ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی و موسسات آموزشی عالی آزاد استان، رئیس کارگروه تخصصی نظارت،‌ ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان، رئیس کارگروه تخصصی نظارت،‌ ارزیابی و تضمین کیفیت واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور استان، رئیس کارگروه تخصصی نظارت،‌ ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه فرهنگیان استان، رئیس کارگروه تخصصی نظارت،‌ ارزیابی و تضمین کیفیت واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان، رئیس کارگروه تخصصی نظارت،‌ ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ جامع علمی و کاربردی استان، رئیس کارگروه تخصصی نظارت،‌ ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های پژوهشی و فناوری استان، نماینده رییس دانشگاه در شورای دانشگاه، مدیر نظارت و ارزیابی
emahmoudi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸
31232693
استاد,هیئت علمی فعال
دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار
38210695