دسترسی سریع
  اخبار گروه [ بایگانی ]
  مدیر گروه

نجما اسمعیل‌پور
دانشیار
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
 31234546
 najmaesmailpoor [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
 • مهندسی شهرسازی
 • برنامه‌ریزی شهری
 • برنامه‌ریزی منطقه‌ای
 • طراحی شهری
  معرفی گروه شهرسازی

گروه شهرسازی از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون با ۸ عضو هیأت‌ علمی و ۹۰ دانشجو در مقطع کارشناسی مهندسی شهرسازی و ۳۵ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی‌ ارشد طراحی شهری و ۳۴ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری فعالیت می‌کند.
معرفی گروه شهرسازی

  اعضای هیأت علمی
 • نجما اسمعیل‌پور
  دانشیار
  دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
  najmaesmailpoor [at] yazd.ac.ir
 • مهدی منتظرالحجه
  دانشیار
  دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
  montazer [at] yazd.ac.ir
 • محمد‌رضا نقصان محمدی
  دانشیار
  دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
  mohammadi [at] yazd.ac.ir
 • رضا اکبری
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
  r_akbari [at] yazd.ac.ir
 • محمد رضائی ندوشن
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
  rezainedoushan [at] yazd.ac.ir
 • محسن رفیعیان
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
  mrafian [at] yazd.ac.ir
 • حمید محمدی
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
  hamidmoham [at] yazd.ac.ir
 • حسین نورمحمد‌زاد
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
  nourm [at] yazd.ac.ir
 • مجتبی شریف‌نژاد
  مربی
  دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
  sharifnejad [at] yazd.ac.ir