لینک های ضروری
  اخبار گروه [ بایگانی ]
  مدیر گروه

رضا اکبری
مربی
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
 31234546
 r_akbari [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
 • مهندسی شهرسازی
 • برنامه‌ریزی شهری
 • طراحی شهری
  معرفی گروه شهرسازی

گروه شهرسازی از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون با ۸ عضو هیئت‌ علمی و ۹۰ دانشجو در مقطع کارشناسی مهندسی شهرسازی و ۳۵ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی‌ ارشد طراحی شهری و ۳۴ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری فعالیت می‌کند.
معرفی گروه شهرسازی

  دفاعیه‌های گروه [ بایگانی ]
  اطلاعیه‌های گروه [ بایگانی ]
  اعضای هیئت علمی
 • نجما اسماعیل‌پور
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
  najmaesmailpoor [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/esmailpoor
 • رضا اکبری
  مربی
  دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
  r_akbari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/akbari
 • محسن رفیعیان
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
  mrafian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mrafian
 • مجتبی شریف‌نژاد
  مربی
  دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
  sharifnejad [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/sharifnejad
 • عباس ضیافتی بافراست
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
  abbas.ziafatibafarasat [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/bafarasat
 • حمید محمدی
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
  hamidmoham [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hmohammadi
 • مهدی منتظرالحجه
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
  montazer [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/montazer
 • محمد‌رضا نقصان محمدی
  دانشیار
  دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
  mohammadi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mohammadi
 • حسین نورمحمد‌زاد
  استادیار
  دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
  nourm [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mohammadzad
 • نسرین یاری
  n.yari [at] staff.yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/default.aspx?tabid=0&PersonalId=1070