دسترسی سریع
معرفی گروه شهرسازی

معرفی گروه شهرسازی

این گروه از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون با ۸ عضو هیأت‌ علمی و ۹۰ دانشجو در مقطع کارشناسی مهندسی شهرسازی و ۳۵ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی‌ ارشد طراحی شهری و ۳۴ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری فعالیت می‌کند.
خانه‌ی مرتاض، این خانه از دو بخش تشکیل شده است و هر بخش حیاطی مختص خود با ورودی‌ جداگانه دارد. در عین حال این دو بخش به شکلی ظریف به یکدیگر مرتبط‌اند. با گذشتن از سردر و هشتی زیبا و راهرو می‌توان به گوشه‌ی حیاط اصلی رسید. حیاط بزرگ حیاط مفصل‌تر و پرکار‌تر مجموعه است و مهم‌ترین عنصر آن ایوانی است که با بادگیر خود، بیش از دیگر عناصر حیاط جلوه‌گری می‌کند.