دسترسی سریع
f.akbarnejad [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
31234512
مسئول دفتر معاونت آموزشی دانشکده
36224229
a.tahghighi [at] staff.yazd.ac.ir
خیابان امام خمینی، کوچه سهل‌بن‌علی، دانشکده هنر و معماری
31234543
کارشناس آموزشی کلیه رشته‌های دانشکده هنر و معماری
r.zareernani [at] staff.yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
31234514
کارشناس کتابخانه دانشکده هنر و معماری
m.lalezari [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان هنر و معماری و پردیس آزادی
31234506
کارپرداز دانشکده هنر و معماری و پردیس آزادی
m.mangoli [at] staff.yazd.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
36260438 - 31234500
کاردان اداره امور پشتیبانی و کارپرداز دانشکده هنر و معماری