دسترسی سریع
  اخبار گروه [ بایگانی ]
خبر-گلخانه کشت بدون خاک زعفران در دانشگاه یزد به گل نشست
21 آبان1398
دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه یزد اقدام به کشت بدون خاک زعفران در گلخانه دانشگاه یزد کردند. 
  مدیر گروه

کاظم کمالی علی‌آباد
دانشیار
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
 31233375
 kkamali [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
 • مهندسی منابع طبیعی (مدیریت مناطق خشک و بیابان)
 • علوم و مهندسی خاک
 • مهندسی منابع طبیعی (مدیریت مناطق بیابانی)
 • بیوتکنولوژی کشاورزی
 • شیمی و حاصلخیزی خاک
 • فیزیک و حفاظت خاک
 • بیابان‌زدایی
  معرفی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی فعالیت آموزشی خود را از سال ۱۳۸۳ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز نمود و از آن زمان تاکنون شاهد پیشرفت و موفقیت‌های زیادی بوده است. اهداف و رسالت اصلی این گروه تربیت کارشناسان و متخصصینی است که با شناخت علمی و عملی کامل از محدودیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در مناطق بیابانی، در مدیریت پایدار این نواحی نقش موثری ایفا کنند.
معرفی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

  اعضای هیأت علمی
 • محمد اخوان قالی‌باف
  دانشیار
  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  makhavan [at] yazd.ac.ir
 • محمد‌علی حکیم‌زاده اردکانی
  دانشیار
  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  hakim [at] yazd.ac.ir
 • محمد زارع
  دانشیار
  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  mzernani [at] yazd.ac.ir
 • حمید سودائی‌زاده
  دانشیار
  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  hsodaie [at] yazd.ac.ir
 • سمیه قاسمی سعادت‌آبادی
  دانشیار
  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  s.ghasemi [at] yazd.ac.ir
 • کاظم کمالی علی‌آباد
  دانشیار
  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  kkamali [at] yazd.ac.ir
 • سعید ترکش اصفهانی
  استادیار
  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  s.tarkesh [at] yazd.ac.ir
 • زنده‌یاد محمد‌حسین حکیمی میبدی
  استادیار
  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  mhakimi [at] yazd.ac.ir
 • سید ابراهیم سیفتی
  استادیار
  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  seifati [at] yazd.ac.ir
 • محمدعلی صارمی نائینی
  استادیار
  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  saremi.naeini [at] yazd.ac.ir