لینک های ضروری
خبر-گلخانه کشت بدون خاک زعفران در دانشگاه یزد  به گل نشست
به همت یک تیم دانشجویی:
دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه یزد اقدام به کشت بدون خاک زعفران در گلخانه دانشگاه یزد کردند.
[21 آبان]   [1889 بازدید]