دسترسی سریع
  اخبار گروه [ بایگانی ]
خبر-گلخانه کشت بدون خاک زعفران در دانشگاه یزد به گل نشست
21 آبان1398
دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه یزد اقدام به کشت بدون خاک زعفران در گلخانه دانشگاه یزد کردند. 
خبر-دکتر دشتی
4 تیر1398
کتاب های دکتر سید علی اصغر دشتی از اعضای هیات علمی دانشکده منابع طبیعی به کتابخانه مرکزی دانشگاه اهدا شد. 
  مدیر گروه

سید زین‌العابدین حسینی
دانشیار
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری
 31232818
 zhosseini [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
 • مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری)
 • مهندسی منابع طبیعی (آبخیزداری)
 • مهندسی منابع طبیعی (جنگلداری)
 • مهندسی منابع طبیعی (جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل)
 • مهندسی منابع طبیعی (مرتعداری)
 • علوم و مهندسی آبخیزداری
  معرفی گروه مرتع و آبخیزداری

در زندگی بشری خاک و آب دارای نقش اساسی در حیات و ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع می‌باشند. بنابراین شناخت منابع آب و خاک، حفظ و بهره‌برداری اصولی از آن و همچنین مدیریت صحیح این منابع برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ریزی‌های کشاورزی و منابع طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.
معرفی گروه مرتع و آبخیزداری

  اعضای هیأت علمی
 • محمد‌رضا اختصاصی
  استاد
  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری
  mr_ekhtesasi [at] yazd.ac.ir
 • محمدامین اسدی
  استادیار
  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری
  amin.asadi [at] yazd.ac.ir
 • سید زین‌العابدین حسینی
  دانشیار
  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری
  zhosseini [at] yazd.ac.ir
 • آناهیتا رشتیان
  استادیار
  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری
  arashtian [at] yazd.ac.ir
 • اصغر زارع چاهوکی
  استادیار
  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری
  zare.chahouki [at] yazd.ac.ir
 • علی طالبی
  استاد
  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری
  talebisf [at] yazd.ac.ir
 • حسین ملکی‌نژاد
  دانشیار
  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری
  hmalekinezhad [at] yazd.ac.ir
 • علی‌اکبر کریمیان
  دانشیار
  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری
  akarimian [at] yazd.ac.ir