دسترسی سریع
معرفی گروه مرتع و آبخیزداری

معرفی گروه مرتع و آبخیزداری

در زندگی بشری خاک و آب دارای نقش اساسی در حیات و ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع می‌باشند. بنابراین شناخت منابع آب و خاک، حفظ و بهره‌برداری اصولی از آن و همچنین مدیریت صحیح این منابع برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ریزی‌های کشاورزی و منابع طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در این راستا رشته‌ی مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری با هدف تربیت افراد متخصص در زمینه‌ی مدیریت حوزه‌های آبخیز کشور تأسیس گردیده است. وقوع سیلاب‌های مخرب و فرسایش شدید اراضی که ناشی از بهره‌برداری‌های نادرست از منابع موجود می‌باشد، ایجاب می‌کند که مدیریتی سیستمی و جامع در ارتباط با کاربری‌های مختلف موجود در یک منطقه وجود داشته باشد. از طرفی با توجه به نیاز روزافزون کشور به منابع پروتئینی و نظر به اینکه وضعیت اقتصادی و معیشت روستاییان و عشایر کشور در ارتباط مستقیم با مراتع است، به تربیت متخصصانی نیاز است که ضمن استفاده از تجربیات بومی، با استفاده تکنولوژی‌ها و علم روز مدیریت مناسبی را در مراتع کشور اعمال نمایند و ضمن رعایت اصول توسعه‌ی پایدار و حفظ منابع اصلی آب و خاک، سبب افزایش راندمان تولید علوفه و سایر استفاده‌های چندگانه از مراتع گردند.
بدیهی است دستیابی به افق‌های روشن حفظ منابع آب و خاک مستلزم آگاهی و تسلط بر دانش پایه در ارتباط با این علم، استفاده از فن‌آوری‌های نوین، ارتباط علمی با جهان توسعه‌یافته و نهایتاٌ رسوخ متخصصان عالی‌رتبه به سرچشمه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری و طبعاٌ اعمال سیاست‌ها و اتخاذ تصمیم‌گیری‌های صحیح فنی بوده که خود در گرو زمینه‌سازی تحصیلات عالی دانشگاهی در زمینه‌های تخصصی مرتبط می‌باشد. بدین‌ترتیب، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد بر‌اساس اهداف مذکور، فعالیت آموزشی خود را از سال ۱۳۷۱ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز نموده و هم‌اکنون این گروه در مقاطع کارشناسی‌ ارشد مهندسی آبخیزداری و دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری نیز دانشجو می‌پذیرد.