لینک های ضروری
معرفی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

معرفی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

دانشکده‌ منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد در سال ۱۳۶۷ تشکیل گردیده و در طول این مدت رشد بسیار خوبی از نظر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، تعداد رشته‌ها و مقاطع تحصیلی داشته است. این دانشکده دارای بیش از ۳۰ عضو هیئت‌ علمی (تمام‌وقت و مدعو) بوده و در برگیرنده‌ی ۵ گروه است. دانشکده‌ منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد یکی از موفق‌ترین دانشکده‌های منابع طبیعی کشور به‌ شمار می‌رود که تمرکز فعالیت‌های علمی آن گروه عمدتاً روی مناطق خشک و نیمه‌خشک است.