دسترسی سریع
معرفی شرکت‌های فناور
         
نانوسنجش یاران محیط نانوسنجش یاران محیط
هوشمندپردازان یکتا کویر آسیا هوشمندپردازان یکتا کویر آسیا
کارا زمین کوشا پژوه کارا زمین کوشا پژوه
آینده‌پژوهی سمن یاران یزد آینده‌پژوهی سمن یاران یزد
رویان پژوهان کویر رویان پژوهان کویر
پیشتازان صنعت فراز ارتباط پیشتازان صنعت فراز ارتباط
پایش گستر ماهان ایساتیس (پگما) پایش گستر ماهان ایساتیس (پگما)
یکتا مبدل پارس یکتا مبدل پارس
زیست‌فناوران بافت همانندساز مانا زیست‌فناوران بافت همانندساز مانا
آرمین رایان اسپادان آرمین رایان اسپادان
پژوهندگان آرمان سبز محیط پژوهندگان آرمان سبز محیط
فراتکتا کویر یزد فراتکتا کویر یزد
گروه مهندسی زرین‌تاک کویر گروه مهندسی زرین‌تاک کویر
مدیریت آتیه‌سازان ذهن برتر مدیریت آتیه‌سازان ذهن برتر
دانش بنیان اختر شیمی یزد دانش بنیان اختر شیمی یزد
دادمان یزد دادمان یزد
یارا پژوهش فناور صدرا یارا پژوهش فناور صدرا
مهندسین مشاور پیمون یزد مهندسین مشاور پیمون یزد
فناور گستر آراز آریانا فناور گستر آراز آریانا
ایده‌سازان ماندگار راه تولید ایده‌سازان ماندگار راه تولید
وب‌پردازان نوین پارسی‌جو وب‌پردازان نوین پارسی‌جو
کاوشگران نوین داده اطلس گستر کاوشگران نوین داده اطلس گستر
توسعه الماس فاطر توسعه الماس فاطر
زیست‌فناور تک‌یاخته حکیم زیست‌فناور تک‌یاخته حکیم
آغازگران سبز رایکا ایساتیس آغازگران سبز رایکا ایساتیس
دانش‌بنیان فن‌آوران اطلاعات پالیز دانش‌بنیان فن‌آوران اطلاعات پالیز
طاق آهنگ‌سازان نگارین یزد طاق آهنگ‌سازان نگارین یزد
فرآور کانسار پیشرو دنا فرآور کانسار پیشرو دنا
ارزیاب توسعه منهاج پویا ارزیاب توسعه منهاج پویا
بسامد تِک ایساتیس (بتا) بسامد تِک ایساتیس (بتا)
کیان توسعه پردیس دایا کیان توسعه پردیس دایا
کاوش‌ پردازان هوشمند فرابین کاوش‌ پردازان هوشمند فرابین
گفتار معمار هنرمند گفتار معمار هنرمند
هوشمندسازان  خلاق مانا هوشمندسازان خلاق مانا
منهاج توسعه پویا منهاج توسعه پویا
رویش سامانه‌های اشیاء منهاج پویا رویش سامانه‌های اشیاء منهاج پویا
کارآزما معدن زمین کارآزما معدن زمین