دسترسی سریع
معرفی شرکت راسا پژوهان انسان و ماشین

راسا پژوهان انسان و ماشین یک شرکت تخصصی تولید کننده و توسعه دهنده محصول در زمینه سیستمهای متصل و در تعامل با انسان، بیومکانیک حرکتی، رباتیک و مکاترونیک است. این شرکت نوپا به پشتوانه سالها فعالیت مطالعاتی و تحقیقاتی اعضا، و سه سال پس از شروع به فعالیت آزمایشگاه بیومکانیک و سیستمهای حرکتی دانشگاه یزد، با تکیه بر دانش و روشهای روز دنیا و در مواردی توسعه دانش و روشها، با رویکرد مطلقا کاربردی به علم به عنوان ابزار توسعه، یک شرکت زایشی دانشگاهی از آزمایشگاه بیومکانیک و مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه یزد محسوب می‌شود. زمینه‌ی فعالیت این شرکت طراحی و ساخت وسایل آزمایشگاهیِ اندازه‌گیری عملکرد انسان با جدیدترین روش‌های روز دنیا برای اهداف سلامت و ورزش است.

نام شرکت: راسا پژوهان انسان و ماشین
حوزه فعالیت: طراحی و ساخت تجهیزات اندازه‌گیری مرتبط با سلامت
مدیر عامل: مصطفی حاج لطفعلیان
آدرس: دانشگاه یزد، پردیس فناوری و صنعتی، ساختمان فناوری ۲، واحد ۰۱۰
تلفن:
سایت:
ایمیل: rasapajouhan@gmail.com
اینستاگرام: Rasa_pajouhan