دسترسی سریع
آیین‌نامه هزینه استقرار شرکت‌های پردیس در سال ۱۴۰۰ - مصوبه هیأت رییسه
آیین نامه استقرار (بدون ارائه خدمات فناوری) در پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه