دسترسی سریع
هیأت مدیره

اعضای محترم هیأت مدیره انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه یزد

ردیفاعضای محترم هیأت مدیره انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه یزد
اعضای اصلی
۱ دکتر سید مجید میررکنی (مدیرعامل)
۲ دکتر حمید میرجانی (رئیس هیأت مدیره)
۳ دکتر مجید پویان (نایب رئیس هیأت مدیره)
۴ دکتر روح‌اله دوست‌حسینی
۵ مهناز توکلی بنیزی (خزانه‌دار)
اعضای علی‌البدل
۱ دکتر محمدرضا فاضل
۲ محمد حمید فخرالدین تفتی
بازرسین
۱ سیدمحمود میرابوالقاسمی (بازرس اصلی)
۲ محمد عارف تفضلی (بازرس علی‌البدل)