دسترسی سریع
اهداف و سیاست‌ها
از جمله مهم‌ترین اهداف و ضرورت تشکیل این نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
  انعکاس نیازهای علمی و فنی بخش‌های مختلف اجرایی کشور به دانشگاه
  بهره‌گیری از نظرات و تجارب دانش‌آموختگان در جهت ارتقای علمی و فنی دانشگاه
  برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و گردهمایی‌های علمی، فنی، فرهنگی و اجتماعی
  شناسایی توان علمی، فنی، تحقیقاتی و مدیریتی اعضای جامعه و هدایت آنها به مراکز مورد نیاز کشور
  فراهم نمودن زمینه انجام پروژه‌های مشترک علمی، فنی بین دانشگاه و بخش‌های اجرایی کشور
  ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده دانش‌آموختگان از امکانات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشگاه
  هماهنگی در امر بهره‌گیری اساتید و دانشجویان از مراکز صنعتی کشور از طریق بازدیدهای علمی و تأمین دوره‌های کارآموزی مناسب برای دانشجویان
  سازمان‌دهی لازم برای مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، واحدهای صنعتی و اقتصادی و هدایت آن‌ها برای پیشبرد امور جامعه
  فعالیت موثر در تقویت نهاد مهندسی کشور به‌ منظور برنامه‌ریزی، توسعه و ارتقای تکنولوژی ملی
  راهنمایی دانش‌آموختگان برای کاریابی و اشتغال در مراکز علمی و صنعتی کشور
  ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین دانش‌آموختگان و دانشگاه
  کوشش برای ارتقای علمی، فنی و دانش مدیریتی دانش‌آموختگان علاقه‌مند