دسترسی سریع
کمیته آموزشی- پژوهشی

رئیس کمیته آموزشی - پژوهشی:

    جناب آقای حمیدرضا شکری‌زاده

اهداف و فعالیت‌های مورد نظر:

    برگزاری کلاس‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی آزاد
    برگزاری دوره‌های آموزشی درخواستی سازمان‌ها و شرکت‌ها
    متولی المپیادها و مسابقات علمی دانشجویی و دانش‌آموزی
    اجرای طرح‌های پژوهشی در قالب تیم‌های پژوهشی متشکل از دانش‌آموختگان، دانشجویان و اساتید دانشگاه یزد