دسترسی سریع
هیئت موسس

اعضای محترم هیأت موسس بنیاد حامیان دانشگاه یزد (به ترتیب حروف الفبا)

ردیفاعضای محترم هیأت موسس بنیاد حامیان دانشگاه یزد (به ترتیب حروف الفبا)
۱ جناب آقای مهندس سید محمد احرامیان
۲ جناب آقای دکتر محمد حسین امید
۳ جناب آقای دکتر محمد صالح اولیا
۴ جناب آقای مهندس حبیب الله بیطرف
۵ جناب آقای دکتر جلیل شاهی
۶ جناب آقای دکتر حاجب مرتاض
۷ حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن معزالدینی