دسترسی سریع
هیئت امنا

اعضای محترم هیأت امنای بنیاد حامیان دانشگاه یزد (به ترتیب حروف الفبا)

ردیفاعضای محترم هیأت امنای بنیاد حامیان دانشگاه یزد (به ترتیب حروف الفبا)
۱ جناب آقای مهندس سید محمد احرامیان
۲ جناب آقای دکتر اسفندیار اختیاری
۳ جناب آقای سید محمد حسین المدرسی
۴ جناب آقای دکتر محمدرضا بابایی
۵ جناب آقای دکتر جلیل بهارستان
۶ جناب آقای دکتر محمد صالح اولیا
۷ جناب آقای دکتر محمد حسین امید
۸ جناب آقای مهندس حبیب الله بیطرف
۹ جناب آقای دکتر جلیل شاهی
۱۰ جناب آقای مهندس محمدتقی شهوازیان
۱۱ جناب آقای حسن رسولیان
۱۲ سرکار خانم مهندس اکرم فداکار
۱۳ جناب آقای دکتر حاجب مرتاض
۱۴ جناب آقای دکتر حاجب مرتاض
۱۵ حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن معزالدینی
۱۶ جناب آقای دکتر محمد علی وحدت زاد