دسترسی سریع
خبر-ورود بنیاد حامیان دانشگاه یزد به مسئله اشتغال دانش آموختگان
در نشست بنیاد حامیان مطرح شد؛
در نشست روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه بنیاد حامیان و خیرین دانشگاه یزد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه یزد به عنوان اولویت اصلی این انجمن تعیین شد.
[14 اردیبهشت1398]   [1281 بازدید]