دسترسی سریع
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
اعضای دفتر نهاد
ردیف نام نام خانوادگی سمت داخلی
۱ محمدمهدی حرزاده مسئول نهاد ۲۲۷۶
۲ سید حسین شافع مهرآبادی معاون نهاد ۳۸۹۹
۳ محمدحسین شاه‌حسینی مدیر اجرایی نهاد ۳۴۵۱
۴ زهرا جعفری ندوشن مسئول واحد خواهران ۲۵۷۵
۵ علی بهنوئی گدنه مسئول دفتر و کارپرداز ۲۲۷۶
۶ جعفر ایزدی خدمات -
۷ سید محمد دانش کارشناس ستاد اقامه نماز و امور مبلغین ۲۲۷۷
۸ محمود خاکی کارشناس طرح جهت‌گیری ۳۶۱۴
۹ سعید همایونی باغبید کارشناس فضای مجازی ۳۶۴۰
۱۰ مسلم زمانیان کارشناس هم‌اندیشی اساتید ۲۲۷۷
۱۱ علی دهقان نیری کارشناس امور مالی ۳۴۵۱

برای تماس با دفتر نهاد معظم رهبری در دانشگاه یزد می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، دفتر نهاد
  • صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵
  • تلفن: ۳۸۲۱۰۳۱۵ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۵۰۰۵ ( ۰۳۵ )
  • nahad [at] offices.yazd.ac.ir
  • https://nahad.yazd.ac.ir