دسترسی سریع

مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور تشکلی صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است.

اهداف

  تبیین ارزش و ارتقای جایگاه واقعی علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی.
  دفاع از حقوق مادی و معنوی مشروع و قانونی اعضای هیأت علمی.
  تلاش جهت طراحی و تحقق نظام جامع شغلی رفاهی متناسب با شان و منزلت استادان و محققان.
  تلاش جهت انگیزش عمومی جامعه علمی در حفظ و رشد شخصیت مستقل حقیقی و حقوقی اعضای هیأت علمی.
  اهتمام به حاکمیت نگرش توسعه حیات فرهنگی انسان‌ها در تمام شئون و توجه بیشتر به کرامت ذاتی و شرافت وجودی علما و دانشمندان.

اعضای اصلی

  دکتر غلامرضا بردبار از دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری (دبیر)
  دکتر غلامعلی مظفری از گروه جغرافیا (نایب دبیر)
  دکتر پدرام پیوندی از دانشکده مهندسی نساجی (سخنگو)
  دکتر خداکرم غریبی از دانشکده مهندسی معدن و متالورژی (خزانه‌دار)
  دکتر مسعود حاجی‌زاده میمندی از دانشکده علوم اجتماعی

اعضای علی‌البدل

بازرسان اصلی

  دکتر سعید پاک‌طینت از دانشکده فیزیک

بازرس علی‌البدل

اساس‌نامه مجمع صنفی اعضای هیأت علمی
اساس‌نامه
نامه کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت مبنی بر ضرورت افزایش حقوق اعضای هیأت علمی
متن نامه
آخرین نسخه آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی موسسات آموزش عالی
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
عضویت در مجمع صنفی
فرم عضویت در مجمع صنفی

پس از پر نمودن فرم، لطفا انرا به آدرس: ساختمان استقلال، دفتر مجمع صنفی اعضای هیأت علمی ارسال دارید.

لینک‌های مفید