دسترسی سریع

مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور تشکلی صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است.

اهداف

  تبیین ارزش و ارتقای جایگاه واقعی علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی.
  دفاع از حقوق مادی و معنوی مشروع و قانونی اعضای هیأت علمی.
  تلاش جهت طراحی و تحقق نظام جامع شغلی رفاهی متناسب با شان و منزلت استادان و محققان.
  تلاش جهت انگیزش عمومی جامعه علمی در حفظ و رشد شخصیت مستقل حقیقی و حقوقی اعضای هیأت علمی.
  اهتمام به حاکمیت نگرش توسعه حیات فرهنگی انسان‌ها در تمام شئون و توجه بیشتر به کرامت ذاتی و شرافت وجودی علما و دانشمندان.

اعضای اصلی

  دکتر غلامعلی مظفری (دبیر)
  دکتر رضا مرشد (نایب دبیر)
  دکتر مریم خسروآبادی (خزانه‌دار)
  دکتر ابوالفضل مرشدی
  دکتر نریمان فرح‌زا

اعضای علی‌البدل

  دکتر سید عباس میرجلیلی
  دکتر ابوالفضل میرجلیلی

بازرس

  دکتر احد ستوده
اساس‌نامه مجمع صنفی اعضای هیأت علمی
اساس‌نامه