لینک های ضروری
مجمع صنفی اعضای هیئت علمی

مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور تشکلی صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است.

اهداف

  تبیین ارزش و ارتقای جایگاه واقعی علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی.
  دفاع از حقوق مادی و معنوی مشروع و قانونی اعضای هیئت علمی.
  تلاش جهت طراحی و تحقق نظام جامع شغلی رفاهی متناسب با شان و منزلت استادان و محققان.
  تلاش جهت انگیزش عمومی جامعه علمی در حفظ و رشد شخصیت مستقل حقیقی و حقوقی اعضای هیئت علمی.
  اهتمام به حاکمیت نگرش توسعه حیات فرهنگی انسان‌ها در تمام شئون و توجه بیشتر به کرامت ذاتی و شرافت وجودی علما و دانشمندان.

اعضای اصلی

  دکتر سید مجید میررکنی (دبیر)
  دکتر غلامعلی مظفری (نایب دبیر)
  دکتر غلامرضا بردبار (نماینده مجمع در شورای سیاسگذاری دانشگاه)
  دکتر سید علی‌محمد محسنی‌‌الحسینی (مسئول مالی و رفاهی)
  دکتر محمد علی حداد (مسئول روابط عمومی)
  دکتر سید محمد بزرگ
  دکتر شایسته دادفرنیا

اعضای علی‌البدل

بازرسان اصلی

بازرس علی‌البدل

اساس‌نامه مجمع صنفی اعضای هیئت علمی
اساس‌نامه
نامه کانون صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت مبنی بر ضرورت افزایش حقوق اعضای هیئت علمی
متن نامه
آخرین نسخه آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی موسسات آموزش عالی
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی
عضویت در مجمع صنفی
فرم عضویت در مجمع صنفی

پس از پر نمودن فرم، لطفا انرا به آدرس: ساختمان استقلال، دفتر مجمع صنفی اعضای هیئت علمی ارسال دارید.

لینک‌های مفید