لینک های ضروری
صندوق رفاه اعضای هیئت علمی
آشنایی با فعالیت‌های صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد
اساس‌نامه صندوق رفاه اعضای هیت علمی
لیست سرمایه‌گذاران صندوق رفاه اعضای هیئت علمی
گزارش مختصر فعالیت‌های انجام‌شده در صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه (اسفند ماه ۱۳۹۶)
اطلاعیه تمدید زمان خرید حق تقدم سهام و پذیرش اعضای جدید


پست الکترونیک صندوق رفاه اعضای هیئت علمی: w.fund[at]offices.yazd.ac.ir