دسترسی سریع
صندوق رفاه اعضای هیئت علمی

آشنایی با فعالیت‌های صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد
اساس‌نامه صندوق رفاه اعضای هیت علمی
لیست سرمایه‌گذاران صندوق رفاه اعضای هیأت علمی
گزارش مختصر فعالیت‌های انجام‌شده در صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه (اسفند ماه ۱۳۹۶)
اطلاعیه تمدید زمان خرید حق تقدم سهام و پذیرش اعضای جدید


پست الکترونیک صندوق رفاه اعضای هیأت علمی: w.fund[at]offices.yazd.ac.ir